Kişisel verilerin korunması

Sayın ziyaretçimiz,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, HERAN TATİL TURİZM ORGANİZASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETi ("Şirket") olarak kişisel verilerinizin korunması konusuna özel önem veriyoruz. Bu doğrultuda, Şirket olarak sizlere sunulan hizmetlerimiz kapsamında işlenen kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle işlendiği konusunda aşağıdaki bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

 1. Veri Sorumlusu
  HERAN TATİL TURİZM ORGANİZASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETi, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda Veri Sorumlusu olarak faaliyet göstermektedir. Şirketimiz ile ilgili herhangi bir konuda kişisel verilerinizi paylaşmak veya haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki iletişim kanallarını kullanarak bize ulaşabilirsiniz.
 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
  Şirketimiz, hizmetlerimizin sunumu için gerekli olan kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:
  • • Rezervasyon taleplerinizi karşılamak ve tatil programlarınızı oluşturmak
  • • Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek
  • • Müşteri taleplerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak
  • • Kampanya, duyuru ve tanıtım gibi pazarlama faaliyetlerinde bulunmak
  • • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 3. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıdaki yöntemlerle işlenebilmektedir:
  • • Otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydedilmesi
  • • Depolanması
  • • Değiştirilmesi
  • • Güncellenmesi
  • • Toplanması
  • • Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri ise aşağıdaki gibidir:
   •     • Sözleşmenin kurulması ve ifası
   •     • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
   •     • Meşru menfaatlerin korunması
   •     • Açık rıza
 4. Kişisel Verilerin Aktarımı
  Şirketimiz, hizmetlerimizle ilgili olarak işlenen kişisel verilerinizi yasal düzenlemeler doğrultusunda ve sadece amaçlar doğrultusunda iş ortakları, hizmet sağlayıcılar, taşıyıcı firmalar gibi üçüncü kişilere aktarabilir. Bu aktarımlar sadece işlem yapılması gerektiği sürece ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
 5. Kişisel Verilerin Toplanması
  Şirketimiz, kişisel verilerinizi aşağıdaki yollarla toplayabilir:
  • • Sizler tarafından doğrudan verilmesi
  • • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında otomatik olarak toplanması
  • • Üçüncü kişiler tarafından Şirketimize aktarılması
 6. Kişisel Veri işlenmesi
  Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
  • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • • İşlenen kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini öğrenme
  • • İşlenen kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarıldığı durumlarda bu kişilerin kimliğini öğrenme
  • • İşlenen kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme
  • • İşlenen kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • • İşlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talebiniz durumunda bu işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • • İşlenen kişisel verilerinizin işlenmesine karşı itiraz etme
  • • İşlenen kişisel verilerinizin otomatik sistemlerle işlenmesi sonucu oluşan aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonucun düzeltilmesini isteme
 7. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
  Şirketimiz, kişisel verilerinizi yasal düzenlemelere uygun olarak ve işlenme amaçları doğrultusunda saklamaktadır. Bu kapsamda, kişisel verileriniz, işlenme amaçlarına bağlı olarak, belirlenen süreler boyunca saklanacaktır. Belirlenen saklama süreleri dolmadan önce kişisel verileriniz silinir veya yok edilir.
 8. Kişisel Verilerin Güvenliği
  Şirketimiz, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, teknik ve idari tedbirlerle kişisel verilerinizin yetkisiz erişime, değişime, kayba, hırsızlığa veya hasara uğramasını önlemek amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır. Şirketimiz, veri güvenliği konusunda sürekli olarak güncellemeler yaparak, olası riskleri en aza indirmek için çalışmaktadır.
 9. Değişiklikler
  Bu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni, herhangi bir zamanda Şirketimiz tarafından değiştirilebilir. Bu nedenle, zaman zaman güncellenen bu metni takip etmenizi öneririz. Bu metinde yapılacak herhangi bir değişiklik, Şirketimizin websitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
 10. İletişim Bilgileri
  Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz varsa, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz:
HERAN TATİL TURİZM ORGANİZASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Kadıpaşa Mah. Bostancıpınarı Cad. No:23/A Alanya/ANTALYA
E-posta: info@herantatil.com
Telefon: 444 4 779
Sonuç olarak, Şirketimiz, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmekte ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde saklanmaktadır. Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'nde yer alan haklarınızı kullanarak, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak çeşitli taleplerde bulunabilirsiniz.